ΥΠΕΡΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΩΝ (Λ.ΘΗΒΑΙΟΣ)

     Κατά την  υπερσυμμετρική θεωρία  που είναι μια ακόμη συμμετρία σε ένα σύστημα, οι δυο μεγάλες οικογένειες των σωματιδίων, τα μποζόνια που έχουν ακέραιο σπίν, (δομούν τις αλληλεπιδράσεις ) και τα φερμιόνια που έχουν ημιακέραιο σπίν ,(δομούν την υλη) ενοποιούνται σε πολλαπλότητες υπερσυντρόφων (superpartners) .Οι πολλαπλότητες  αυτές διέπονται από τέτοιες σχέσεις μετασχηματισμών ,ώστε να δημιουργείται αντιστοιχία μεταξύ φερμιονίων και μποζονίων, οδηγώντας σε μια διευρυμένη συμμετρία την υπέρ-συμμετρία . Στην πιο απλή υπερσυμμετρία την Ν=1 ,για κάθε ένα φερμιόνιο υπάρχει και το αντίστοιχο υπερσυμμετρικό του μποζόνιο.

    Η υπερσυμμετρία είναι δυνατόν να δώσει απαντήσεις σε ανοιχτά θέματα της φυσικής, όπως είναι πχ η σκοτεινή υλη, το πρόβλημα της ιεραρχίας κ.α. Επιπλέον έχει ισχυρά νοητικά θεμέλια ,αφού είναι εδραιωμένη η  πεποίθηση ότι η συμμετρία παίζει κύριο ρόλο στη δομή της φύσης, και η μόνη δυνατή επέκταση των υπαρχόντων συμμετριών ,είναι η υπερσυμμετρία. Παρόλα αυτά η υπερσυμμετρία δεν έχει παρατηρηθεί στην υπάρχουσα κλίμακα των ενεργειών και αυτό οδηγεί στην υπόθεση ότι η υπερσυμμετρία θα πρέπει να  είναι σπασμένη.