Η ανθρώπινη ιστορία χαρακτηρίζεται από έναν συνεχή αγώνα ανακάλυψης και ερμηνείας  των κανονικοτήτων  του  σύμπαντος ,όλη αυτή η προσπάθεια υλοποιείται  δια των φυσικών επιστήμων. Ο άνθρωπος ξεκίνησε την συλλογή πρωτόλειων “επιστημονικών”  δεδομένων ,από την απλή θέαση του νυκτερινού ουρανού,η οποία  και οδήγησε στη γέννηση της επιστήμης.Η φυσική είναι ένα από  τα κορυφαία επιτεύγματα  της ανθρώπινης διανοίας ,είναι μια βασική επιστήμη πάνω στην οποία στηρίζεται όλο το τεράστιο οικοδόμημα του τεχνολογικού μας πολιτισμού,  καθώς επίσης μας δίνει και όλα εκείνα τα νοητικά εργαλεία, με τα οποία επιχειρούμε να κατανοήσουμε τον κόσμο μέσα στον οποίο  ζούμε . Η φυσική έχει τεράστια επίδραση στην διαμόρφωση της  ανθρώπινης σκέψης ,και στην ανάπτυξη των ιδεών του δυτικού πολιτισμού . 

Aυτός ο ιστότοπος αποτελεί  μια  συλλογή υλικού φυσικής , με σκοπό την ελεύθερη διασπορά του για εκπαιδευτικούς λόγους.  

Θηβαίος Λουκάς ,Φυσικός Μ.Sc.