ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Σπύρος Κονιτόπουλος Η Νευτώνεια Μηχανική είναι η θεωρία που διέπει την κίνηση των σωμάτων, μέσα στον τρι-διάστατο, Ευκλείδειο χώρο, R3. Ο χρόνος λειτουργεί σαν παγκόσμια παράμετρος που μεταβάλλε-ται με σταθερό ρυθμό και ανεξάρτητα από το τί διαμεσολαβείται μέσα στον πρώτο. Η ΝευτώνειαΜηχανική έχει ισχύ για αδρανειακά συστήματα αναφοράς (συστήματα που δεν…

Περισσότερα

ΥΠΕΡΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΩΝ (Λ.ΘΗΒΑΙΟΣ)

ΥΠΕΡΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΩΝ (Λ.ΘΗΒΑΙΟΣ)      Κατά την  υπερσυμμετρική θεωρία  που είναι μια ακόμη συμμετρία σε ένα σύστημα, οι δυο μεγάλες οικογένειες των σωματιδίων, τα μποζόνια που έχουν ακέραιο σπίν, (δομούν τις αλληλεπιδράσεις ) και τα φερμιόνια που έχουν ημιακέραιο σπίν ,(δομούν την υλη) ενοποιούνται σε πολλαπλότητες υπερσυντρόφων (superpartners) .Οι πολλαπλότητες  αυτές διέπονται από…

Περισσότερα