ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ Η γνώση βασικών στοιχείων  των μαθηματικών ,όπως πχ η επίλυση πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων εξισώσεων, ο χειρισμός τριγωνομετρικών αριθμών ,η χάραξη και ερμηνεία γραφικών παραστάσεων  κ.α , αποτελεί θεμελιακή προυπόθεση της ομαλής εισαγωγής στη Φυσική της Α’ Λυκείου. Στο παραπάνω αρχείο δίνονται κάποιες ασκήσεις μαθηματικής προεργασιας για την Φυσική…

Περισσότερα