Μέγιστη Απόσταση

Εξαγωγή συνθήκης μέγιστης απόστασης για δυο κινητά που

εκτελούν ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση