ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Σπύρος Κονιτόπουλος Η Νευτώνεια Μηχανική είναι η θεωρία που διέπει την κίνηση των σωμάτων, μέσα στον τρι-διάστατο, Ευκλείδειο χώρο, R3. Ο χρόνος λειτουργεί σαν παγκόσμια παράμετρος που μεταβάλλε-ται με σταθερό ρυθμό και ανεξάρτητα από το τί διαμεσολαβείται μέσα στον πρώτο. Η ΝευτώνειαΜηχανική έχει ισχύ για αδρανειακά συστήματα αναφοράς (συστήματα που δεν…

Περισσότερα