ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ (Δ.ΒΛΑΧΟΣ)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ (Δ.ΒΛΑΧΟΣ) Ο Ηλεκτρομαγνητισμός είναι μία από τις κύριες θεωρίες της επιστήμης της Φυσικής, η οποία περιγράφει και μελετά τα ηλεκτρικά και μαγνητικά φαινόμενα που παρατηρούνται στην Φύση. Τέτοιου είδους φαινόμενα παρατηρούσε ο άνθρωπος από την εποχή της αρχαιότητας. Για παράδειγμα, τα ηλεκτρικά και μαγνητικά φαινόμενα ήταν γνωστά στους αρχαίους Έλληνες από τον…

Περισσότερα

Answers To a Selection of Problems from Classical Electrodynamics John David Jackson (Kasper van Wijk)

Answers To a Selection of Problems from Classical Electrodynamics John David Jackson (Kasper van Wijk) This is a collection of my answers to problems from a graduate course in electrodynamics. These problems are mainly from the book by Jackson [4], but appended are some practice problems. My answers are by no means guaranteed to be…

Περισσότερα

ΠΕΡΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ (Ε.Α.ΔΡΗΣ)

ΠΕΡΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ (Ε.Α.ΔΡΗΣ) Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει στο να πληρωθεί ένα κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία που αφορά στις μονάδες, στο συμβολισμό μονάδων και φυσικών μεγεθών και στη Διαστατική Ανάλυση

Περισσότερα